Centre Obert

El projecte Centre Obert acull infants i adolescents d’entre 6 i 16 anys en situació de risc social en un espai educatiu no formal, en un clima de família, que els permet adquirir aprenentatges i elaborar el seu propi creixement personal. Els CENTRES OBERTS es defineixen com a “serveis diürns que realitzen una tasca educativa, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització; l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, que compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses”.

CO1CO

espacio 1

espacio 2

ESPACIO 3

Contacte

SALESIANS SANTJORDI – PES MATARÓ
Av. Puig i Cadafalch, 80 · 08303 Mataró
Tlf. 93 758 90 69
Fax 93 407 09 00
Pes.mataro@salesians.cat