Inserció Sociolaboral

Amb el procés d’acollida es determina quina de les quatre  perspectives d’intervenció es planteja desenvolupar amb el jove: preparació personal pel món del treball, preparació tècnica pel món del treball, inserció laboral i reincorporació a processos formatius formalitzats . Aquestes quatre perspectives no són estanques, sinó que s’interrelacionen i s’influencien entre elles, fet que permet anar variant la perspectiva d’intervenció segons el procés de creixement personal del jove.

L’Orientació és un element de treball constant amb la intervenció amb joves. Proporcionar informació que necessiten per prendre decisions que influiran en els seus processos de millora de l’ocupabilitat. Al mateix temps, s’acompanya al jove en la definició del seu itinerari d’inserció laboral.

Els usuaris del ISL son persones que presenten indicadors de  risc d’exclusió, amb situacions de des estructuració o amb absència de referents familiars. En situació d’inactivitat, amb una formació incompleta i/o insuficient. Joves que han abandonat l’escola o han tingut una escolarització deficient, motivada en molts casos per problemes d’adaptació escolar.

Una vegada s’ha fet l’acollida i s’elabora l’itinerari oferim diferents opcions per millorar el procés i les competències de les persones.

espacio 1

espacio 2

ESPACIO 3

Contacte

SALESIANS SANTJORDI – PES MATARÓ
Av. Puig i Cadafalch, 80 · 08303 Mataró
Tlf. 93 758 90 69
Fax 93 407 09 00
Pes.mataro@salesians.cat