Atenció a famílies

L’acció educativa a la PES no es pot limitar al treball amb els menors, que són els qui participen directament el servei; cal que la tasca educativa es faci extensible a les famílies d’aquests per evitar la parcialització en la intervenció i aconseguir una acció globalitzada. Cal dir, però, que amb els majors d’edat, la possibilitat de treballar conjuntament amb la família es pacta amb el jove.

És evident per a nosaltres que la família és un element clau en la formació i desenvolupament dels infants i joves. La família amb la seva manera d’ésser contribueix i sosté un determinat tipus de valors que són transmesos als fills.

És aquest 2016 donem continuïtat al programa específic per a les famílies; seguim oferint el servei de teràpia familiar, i la consolidació del programa específic de famílies dins de la intervenció socio educativa, aquest s’ofereix a nivell grupal i aquest curs hem encetat el treball més individual amb les famílies.

espacio 1

espacio 2

ESPACIO 3

Contacte

SALESIANS SANTJORDI – PES MATARÓ
Av. Puig i Cadafalch, 80 · 08303 Mataró
Tlf. 93 758 90 69
Fax 93 407 09 00
Pes.mataro@salesians.cat