Acompanyament adolescents

Servei destinat a donar suport als adolescents i joves en situació de risc amb la finalitat de què puguin assolir progressivament una capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa i coordinar amb serveis especialitzats.

 

El perfil dels destinataris:

  • Joves majors de 16 anys en situació de risc.
  • Adolescents i joves no vinculats a cap tipus de servei o entitat del territori, amb dificultats per vincular-se de forma quotidiana a una activitat o servei. Això els impossibilita participar en un servei de centre obert.
  • Adolescents i joves que porten molts anys a algun servei o recurs i han superat les mancances i necessitats que van fer que entrés a aquell servei o recurs i que podrien encaixar i aprofitar un servei d’una menor intensitat i rigidesa educativa.

Objectius:

  • Crear vincles i referents per al noi/a.
  • Elaborar plans de treball amb objectius a curt termini amb la idea que el noi/a no senti que hi ha una rigidesa educativa que el condiciona. Els plans de treball es farien seguint en model de competències.
  • Acompanyar “físicament” als serveis, recursos o entitats que necessiti. Això implica que l’educador del centre ha de tenir hores disponibles al matí per a fer aquests acompanyaments.
  • Implicar a la família. Sent conscients de que és un punt d’arribada, no de partida, hem d’evitar que la implicació familiar sigui una de les condicions d’accés al centre, per evitar la desmotivació del noi/a. La família en la mesura que intervinguem amb l’adolescent és important que arriben a aconseguir la seva implicació en el creixement educatiu, sempre i que el noi/a vulgui.

espacio 1

espacio 2

ESPACIO 3

Contacte

SALESIANS SANTJORDI – PES MATARÓ
Av. Puig i Cadafalch, 80 · 08303 Mataró
Tlf. 93 758 90 69
Fax 93 407 09 00
Pes.mataro@salesians.cat