Recerca de Feina

Acció destinada a aquells joves que ja tenen unes competències tècniques i que només necessiten una acompanyament i una orientació en la recerca de feina. Això ho fa la insertora mitjançant l’itinerari d’inserció socialaboral i sessions de “in-work” per tal d’empoderar-los en aquesta àrea.

espacio 1

espacio 2

ESPACIO 3

Contacte

SALESIANS SANTJORDI – PES MATARÓ
Av. Puig i Cadafalch, 80 · 08303 Mataró
Tlf. 93 758 90 69
Fax 93 407 09 00
Pes.mataro@salesians.cat