Interacció amb l'Empresa

-       INTERACCIÓ AMB L’EMPRESA:

 

 • Brigades (Fundació Jovent)
 • Incorpora (Fundació Bancària “La Caixa”)

Recerca de Feina

Acció destinada a aquells joves que ja tenen unes competències tècniques i que només necessiten una acompanyament i una orientació en la recerca de feina. Això ho fa la insertora mitjançant l’itinerari d’inserció socialaboral i sessions de “in-work” per tal d’empoderar-los en aquesta àrea.

Formació Especialitzada

FORMACIÓ ESPECIALITZADA: acció formativa que vol afavorir la capacitació competencial del jove pel retorn al sistema formatiu formal o per accedir al món del laboral.

 

 • Programa de Formació Inicial d’automoció
 • Programa de Reintegrament al  Treball d’auxiliar de magatzem
 • Punts Formatiu incorpora:
  • Atenció client
  • Cambrera de pisos
  • Auxiliar de cuina
 • SOC programa integrals:
  • Formació en pastisseria
  • Fusteria
  • Horticultura ecològica
 • Curs preparatori a la Prova d’Accès a grau mig

Casal d´Estiu

Durant aquest curs s’ha iniciat el procés per a formar part de la Xarxa Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat (E2O).

Després d’haver realitzat la sol·licitud per a formar part d’aquesta xarxa, el dijous 19 de gener, s’ha realitzat la visita de membres de la junta directiva de l’E2O al centre Martí-Codolar per a engegar aquest procés d’acreditació necessari per a formar-ne part.

Les Escoles de Segona Oportunitat és un model en construcció de centres que cerquen una atenció integral amb joves de 14 a 25 anys que necessiten un acompanyament personal per a desenvolupar el seu procés formatiu i de capacitació laboral.

Acompanyament adolescents

Servei destinat a donar suport als adolescents i joves en situació de risc amb la finalitat de què puguin assolir progressivament una capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa i coordinar amb serveis especialitzats.

 

El perfil dels destinataris:

 • Joves majors de 16 anys en situació de risc.
 • Adolescents i joves no vinculats a cap tipus de servei o entitat del territori, amb dificultats per vincular-se de forma quotidiana a una activitat o servei. Això els impossibilita participar en un servei de centre obert.
 • Adolescents i joves que porten molts anys a algun servei o recurs i han superat les mancances i necessitats que van fer que entrés a aquell servei o recurs i que podrien encaixar i aprofitar un servei d’una menor intensitat i rigidesa educativa.

Objectius:

 • Crear vincles i referents per al noi/a.
 • Elaborar plans de treball amb objectius a curt termini amb la idea que el noi/a no senti que hi ha una rigidesa educativa que el condiciona. Els plans de treball es farien seguint en model de competències.
 • Acompanyar “físicament” als serveis, recursos o entitats que necessiti. Això implica que l’educador del centre ha de tenir hores disponibles al matí per a fer aquests acompanyaments.
 • Implicar a la família. Sent conscients de que és un punt d’arribada, no de partida, hem d’evitar que la implicació familiar sigui una de les condicions d’accés al centre, per evitar la desmotivació del noi/a. La família en la mesura que intervinguem amb l’adolescent és important que arriben a aconseguir la seva implicació en el creixement educatiu, sempre i que el noi/a vulgui.

espacio 1

espacio 2

ESPACIO 3

Contacte

SALESIANS SANTJORDI – PES MATARÓ
Av. Puig i Cadafalch, 80 · 08303 Mataró
Tlf. 93 758 90 69
Fax 93 407 09 00
Pes.mataro@salesians.cat